Obsah stránky

Diecézní charita Brno - pomoc Ukrajině

pondělí, 28. únor 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Diecézní charita Brno se připojila ke sbírce Charity Česká republiky, více na https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/, kde je možné zaslat finanční podporu. Tato pomoc se jeví aktuálně jako nejefektivnější – z prostředků je možné zakoupit, co je konkrétně zapotřebí.