Obsah stránky

Hřiště pumptrack Hvozdec

 

 

V listopadu 2021 bylo ve Hvozdci dokončeno pumptrackové hřiště.  Jednalo se o největší investici obce v roce 2021 v rámci projektu „Hřiště pumptrack Hvozdec“, jehož realizaci formou dotace podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  Samotná stavba hřiště trvala necelé tři měsíce.

Pumtracková dráha je umístěna na severozápadním okraji obce. Jedná se o pozemky v areálu bývalého JZD, které jsou územním plánem obce určeny jako plochy pro sport a rekreaci. Kromě pumptrackové dráhy bylo v rámci projektu instalováno nové oplocení a prvky mobiliáře (lavičky, stojan na kola a odpadkový koš).

Hlavní pumptracková část obsahuje 3 zatáčky a 4 rovinky. Propojení umožňuje měnit směr jízdy a kombinaci průjezdů. Pumptrack Hvozdec je obohacen o parkovou sekci pro mírně pokročilé jezdce. Ta obsahuje funbox, cornera otáčecí rádius.

Co je to pumptrack

Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. Je to výborný prostředek pro zábavu nebo zdokonalování technických i jízdních dovedností na kole. Do pohybu se zapojuje celé tělo a zábavnou formou tak dochází ke zlepšování fyzické kondice. Pumptrack je navržen tak, aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy bikerů. Lze používat jakékoliv kolo ať už k tomu určené - MTB, BMX, ale pro vyzkoušení lze využít i kolo trekové nebo odrážedlo, stejně tak koloběžku nebo brusle.

Průběh výstavby

V místě pro umístnění pumptracku byla nejprve provedena sanace a příprava podkladu staveniště z důvodu vysoké hladiny spodních vod. Pro jednotlivé boule a klopené zatáčky následně byla postupně ukládána zemina, která byla hutněna po vrstvách. Další vrstvu dráhy tvořil drcený štěrk o frakci 0/32, který byl taktéž důkladně hutněn. Následně byl položen finální povrch z asfaltobetonu, který byl pokládán ručně. Boky pumptracku byly doplněny ornicí a zasety travním semenem. Odvodnění dráhy je zajištěno vyspádováním a odvodem do vsakovacích míst.

Pumptrack Hvozdec základní informace

provozovatel:                                  Obec Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška (IČ 00362948)

zhotovitel:                                        Dirty Parks s.r.o. (IČ 06864309)

celkové náklady projektu:             1.367.851,- Kč (včetně vícenákladů)

                                                                 877.093,- Kč hrazeno z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

                                                                 490.758,- Kč hrazeno z vlastních zdrojů obce

celková plocha sportoviště:                 700 m2

zpevněná asfaltová plocha celkem:   250 m2

využití:                                                Horská a BMX kola, longboard, skateboard, in-line brusle, koloběžky, dětské odrážedla

 

Bezpečnostní upozornění

Jízda na pumptracku je skvělá zábava, ale v případě pádu může hodně bolet, proto v rámci předcházení vážných úrazů platí povinnost používat ochrannou přilbu, která musí být správně upevněná. Dále doporučujeme použití chráničů kolen, loktů a předloktí.
Za případné úrazy vzniklé na pumptracku nenese provozovatel žádnou odpovědnost, je na každém uživateli, aby se choval odpovědně a předcházel případným úrazům či střetům s ostatními jezdci. Pumptrack se nesmí používat za nepříznivého počasí a také tehdy, jeli povrch dráhy mokrý či namrzlý!

 

Důležité upozornění pro návštěvníky pumptracku

Vstup na hřiště je z vrchu, nikoliv od potoka – viz mapka

Parkování je možné POUZE na místech označených v mapě, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nelze vozidlo odstavit na přilehlých komunikacích, ani vjet do areálu hřiště!!! Jakékoliv porušení těchto podmínek bude řešeno s Policií ČR.

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru pumptracku s  provozním řádem a bez výhrady dodržovat jeho ustanovení!

 

Projekt „Hřiště pumptrack Hvozdec“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.