Obsah stránky

Vybavenost obce

 

Hvozdec je zásobován z obecního veřejného vodovodu. Voda je přiváděna z vodojemu ( 30 m3) , který je umístěn v lokalitě "Amerika" v západní části obce.

Bydlení

 

V obci Hvozdec je 92 domů, z toho 73 je trvale obydlených rodinných domů. Je zde také 19 rekreačních objektů.

Rozvoj bydlení je směřován do proluk v zastavěném území a na navržené rozvojové lokality v okrajových částech obce. Pozemky pro výstavbu však jsou v soukromých rukách, proto jejich využití a hlavně zavedení kompletních inženýrských sítí závisí na iniciativě majitelů.

Územní plán navrhuje v okolí obce jednu lokalitu pro rozvoj podnikatelských aktivit ve sféře výroby a nevýrobních služeb.

Obec Hvozdec schválila v severní lokalitě "Na Rovinách" Regulační plán. Tento dokument je přístupný na našich webových stránkách spolu s platným územním plánem a změnou územního plánu č.1 v rubrice obecní úřad.