Obsah stránky

Územní plán obce Hvozdec vydaný dne 28.06.2022, datum nabytí účinnosti 18.7.2022.
 

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Hvozdec
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK