Obsah stránky

Důležité upozornění pro návštěvníky hřiště pumptrack Hvozdec

středa, 05. leden 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Důležité upozornění pro návštěvníky pumptrackového hřiště ve Hvozdci ohledně vstupu do areálu a parkování.

Důležité upozornění pro návštěvníky pumptracku ve Hvozdci

Vstup na hřiště je z vrchní strany, na kopci, nikoliv od potoka – viz mapka níže.

Parkování je možné POUZE na místech označených v mapě, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nelze vozidlo odstavit na přilehlých komunikacích, ani vjet do areálu hřiště!!! Jakékoliv porušení těchto podmínek bude řešeno s Policií ČR.

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru pumptracku s  provozním řádem a bez výhrady dodržovat jeho ustanovení!

Více informací o hřišti na pumptrack ve Hvozdci najdete zde.

Projekt „Hřiště pumptrack Hvozdec“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.