Obsah stránky

E.on - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2020

sobota, 11. duben 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
Společnost E.on oznamuje, že dne 28.4.2020 dojde v části obce k přerušení dodávky elektrické energie.

Společnost E. ON Distribuce, a.s. si Vás dovoluje upozornit, že v katastru obce Hvozdec bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie v termínu 28.4.2020 v čase 7:30 hod - 13:00 hod, bez napětí bude odběratelská trafostanice Nový dvůr statek (č. 217335) - a z ní napájené odběry263, 265, 267, 710 a tři chaty (zahrady) na katastru obce Hvozdec.

Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové odběratele. Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného aspolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad nebo připojení nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřeními předcházíme dalším škodám, které mohou vzniknout třetím stranám.

Bližší informace o přerušení dodávky elektřiny naleznete v příložených dokumentech společnosti E.ON Distribuce. V případě dotazů volejte linku E.on 800 225 577.