Obsah stránky

Informace parkování kolem hlavní komunikace III/3866

pondělí, 30. duben 2018 | ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme všechny řidiče ohledně parkování kolem hlavní komunikace III/3866.

Opětovně informujeme všechny řidiče, že parkování kolem hlavní komunikace III/3866 je možné pouze na podelných parkovacích stáních na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy s obcí. Parkování na jiných než těchto vyhrazených místech, tj. na chodníku, vozovce, travnaté ploše bude řešeno s Policií ČR jako porušení vyhlášky o silničním provozu. Děkujeme všem řidičům za respektování.