Obsah stránky

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji

středa, 07. březen 2018 | ÚŘAD INFORMUJE
Krajský úřad Jihomoravského kraje informuje o možnosti kotlíkových dotací pro rodinné domy fyzických osob.

Krajský úřad Jihomoravského kraje informuje o možnosti tzv. kotlíkových dotací (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“). Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové, ekologičtější zdroje vytápění (kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla) v rodinných domech fyzických osob.

Od roku 2022 navíc budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Občané tedy mají možnost využít na nákup nového kotle kotlíkovou dotaci ve výši až 127.500 Kč.

Žádosti o dotaci lze podávat až do 31.10.2018. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK

Občané se mohou s jejich dotazy obracet na projektové manažerky Jihomoravského kraje, a to jak telefonicky, tak i osobně. V případě domluvy mohou projektové manažerky pomoci žadatelům vyplnit elektronickou žádost na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Další informace naleznete také v níže připojených dokumentech.

 

Kontakty na projektové manažerky:

Ing. Tereza Rosypalová            

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz        

541 651 371        

321

Bc. Jana Skácelová

skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

541 651 407

321

Ing. Anna Gelová

gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz

541 651 231

321

Bc. Kateřina Fafílková

fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

541 651 425

321