Obsah stránky

Návrh opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody na 100l/osoba/den

pátek, 21. červen 2019 | ÚŘAD INFORMUJE
Upozorňujeme odběratele pitné vody na návrh opatření obecné povahy, které omezuje odběr pitné vody z obecního vodovodu na 100l/osoba/den.

S ohledem na přetrvávající sucho a porušování opatření obecné povahy, které zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání a mytí aut, vydal Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí, na žádost obce, návrh opatření obecné povahy, které omezuje odběr pitné vody z obecního vodovodu na 100l/osoba/den.

Děkujeme všem odběratelům za respektování tohoto omezení, které umožní zajistit, aby nebyla přerušena dodávka pitné vody z důvodu nedostatku vody v obecním vrtu.