Obsah stránky

Nové smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění splaškových vod

úterý, 19. prosinec 2017 | ÚŘAD INFORMUJE

Informujeme občany, že zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.12.2017 schválilo nové smlouvy na dodávku pitné vody a na odvádění splaškových vod. Nové smlouvy pro odběratele, kteří nadále chtějí být zásobování pitnou vodou z obecního vodovodu a odvádět odpadní vody do obecní splaškové kanalizace, je třeba podepsat do konce roku 2017. Platnost nových smluv pak bude od 1.1.2018. K vyzvednutí a podpisu nové smlouvy se mohou odběratelé dostavit na Obecní úřad ve Hvozdci v termínu čtvrtek 21.12.2017 v čase 13:00-19:00 hod a ve čtvrtek 28.12.2017 v čase 8:00-18:00 hod.