Obsah stránky

O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí

pátek, 24. únor 2023 | ÚŘAD INFORMUJE
Katastrální úřad Brno venkov informuje majitele pozemků v katastrálním území Hvozdec u Veverské Bítýšky o vyhlášení revize katastru nemovitostí.

Katastrální  úřad  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Brno-venkov  (dále jen 
„katastrální úřad) Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území 
Hvozdec u Veverské Bítýšky obce Hvozdec provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se 
skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 25.4.2023 přibližně do 
30.6.2024. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru 
nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška).
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití 
pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice 
katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky 
polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.