Obsah stránky

Podávání námětů územní plán obce Hvozdec

čtvrtek, 04. červenec 2019 | ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme občany a vlastníky pozemků, že do 26.7.2019 lze podávat náměty ohledně budoucího využití pozemků v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky.

Zastupitelstvo obce Hvozdec schválilo pořízení nového územního plánu. Pro potřeby zpracování Průzkumů a rozborů územního plánu se obec Hvozdec nyní obrací na vás, na své občany a majitele pozemků, aby obci sdělili své představy o budoucím využití svých pozemků v kontextu dalšího rozvoje obce.

 

Vaše náměty, s uvedením příslušné parcely a majitele pozemku, předejte v písemné podobě na Obecní úřad Hvozdec nejpozději v termínu do 26. července 2019. Děkujeme.