Obsah stránky

Poplatky za TDO a psy pro rok 2024

čtvrtek, 25. leden 2024 | ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme občany, že poplatky za odpady a psy jsou splatné do 31.3.2024. Poplatky je možné hradit bezhotovostně na účet obce (2547636319/0800) nebo v hotovosti v kanceláři OÚ.

Informujeme občany, že poplatky za odpady a psy na rok 2024 jsou splatné 31.3.2024.
Uhradit je můžete v hotovosti v kanceláři OÚ Hvozdec v úřední hodiny nebo
bezhotovostně na účet číslo: 2547636319/0800 a jako VS uveďte číslo domu.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání dne 12.12.2023 usnesením číslo 15/VI/2022 obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se od 1.1.2024 zvyšuje výše poplatku následovně:

1.000,- Kč    za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci (věk 5 - 69 let v r. 2024)
600,- Kč       za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci (věk 70 a více let v r. 2024)


1.000,- Kč za nemovitost užívanou k rekreaci nebo nemovitost, ve které není k trvalému pobytu přihlášená žádná osoba


Od poplatku jsou stejně jako doposud osvobozeny děti do 4 let.

Rozhodnutí zastupitelstva o zvýšení poplatku za odpady je výsledkem důkladné analýzy a zvažování aktuální situace v naší obci. Především bylo nutné zohlednit skutečnost, že sazba poplatku se nezměnila více než 15 let, přestože náklady na odpadové hospodářství v obci stále rostly. Obec tak dlouhodobě doplácela na každého poplatníka přibližně 1100,- Kč/rok. Tato situace není udržitelná a může ohrozit finační stabilitu obce.

Poplatek za psa zůstává i pro rok 2024 stále stejný a to ve výši 100,- Kč/pes/rok.