Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě Dolní konec

čtvrtek, 26. září 2019 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2019 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 1.378.000,- Kč na prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě Dolní konec

Podpořil Jihomoravský kraj

V roce 2019 se podařilo odkanalizovat další část naší obce. Jednalo se o dvě bezejmenné ulice na Dolním (východním) konci naší obce. Šlo o více než 241 m splaškové kanalizace z potrubí PP DN 250SN 10. Stavba trvala necelé dva měsíce (duben - květen 2019) a její financování bylo zajištěno díky dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který obci na tuto akci poskytl dotaci ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství v JMK ve výši 1.378.000,- Kč.  Obec tak uspořené prostředky mohla využít jiným způsobem. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj podpořil obec v tomto projektu podpořil a úroveň nakládání s odpadními vodami v naší obci se zásadně zvýšila.