Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na provoz obchodu se smíšeným zbožím v roce 2022

pondělí, 23. leden 2023 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2022 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 70.000,- Kč na provoz obchodu se smíšeným zbožím.

V roce 2022 obec získala od Jihomoravského kraje finanční podporu ve výši 70.000,- Kč na provoz obchodu se smíšeným zbožím v obci.

Ze strany obce byl v roce 2022 nájemci obchodu poskytnut finační transfer v celkové výši 180.000,- Kč (včetně dotace z JMK).

Díky poskytnutým prostředkům z dotace z Jihomoravského kraje bylo umožněno zachování provozu obchodu se smíšeným zbožím v obci Hvozdec v rozsahu a kvalitě jaká byla nastavena z dřívějška. Tedy je zachován jak sortiment zboží /potraviny, domácí potřeby, drogerie, tabák/ a služeb /např. platba kartou/, ale zejména také otvírací doba, která je 6 dní v týdnu a umožňuje tak občanům obce, aby své nákupy uskutečnili v místě bydliště.

Orientace k nákupu v místním obchodě se smíšeným zbožím tak pomáhá ke snížení dopravní zátěže ve směru k okolním obcím. Obchod ale neplní jen svoji primární funkci, tedy to, že je místem pro doplnění zásob, ale je také místem, kde se občané mají možnost potkat, popovídat si, cože na malé obci považujeme za velmi důležité.