Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na provoz obchodu se smíšeným zbožím

sobota, 01. únor 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2019 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 70.000,- Kč na provoz obchodu se smíšeným zbožím.

V roce 2019 obec získala od Jihomoravského kraje finanční podporu na provoz obchodu se smíšeným zbožím v obci.

Ze strany obce byl v roce 2019 nájemci obchodu poskytnut finační transfer ve výši 120.000,- Kč a dále zde byly v souvislosti s provozem obchodu náklady na energie v celkové výši 18.287,- Kč. Celkové náklady obce na udržení provozu obchodu byly v roce 2019 138.287,- Kč.

Díky poskytnutým prostředkům z dotace z Jihomoravského kraje bylo umožněno zachování provozu obchodu se smíšeným zbožím v obci Hvozdec v rozsahu a kvalitě jaká byla nastavena z dřívějška. Tedy je zachován jak sortiment zboží /potraviny, domácí potřeby, drogerie, tabák/ a služeb /např. platba kartou/, ale zejména také otvírací doba, která je 6 dní v týdnu a umožňuje tak občanům obce, aby své nákupy uskutečnili v místě bydliště. Orientace k nákupu v místním obchodě se smíšeným zbožím tak pomáhá ke snížení dopravní zátěže ve směru k okolním obcím. Obchod ale neplní jen svoji primární funkci, tedy to, že je místem pro doplnění zásob, ale je také místem, kde se občané mají možnost potkat, popovídat si, cože na malé obci považujeme za důležité.