Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Řešení havarijní situace se zásobováním pitnou vodou

sobota, 01. prosinec 2018 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2018 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 200.000,- Kč na Řešení havarijní situace se zásobováním pitnou vodou.

Podpořil Jihomoravský kraj

V roce 2018 jste možná zaznamenali  značné problémy s dodávkou pitné vody z obecního vodovodu. Ať už tím, že se Vás situace dotkla tím nejvíce nepříjemným způsobem, že Vám voda netekla nebo tím, že jste zaznamenali, že byla do obecního vodojemu intenzivně navážena pitná voda pomocí hasičské cisterny nebo tím, že jste zaregistrovali, že již v měsíci květnu bylo vydáno opatření obecné povahy, které zakazovalo napouštění bazénů, zalévání, mytí aut, dopuštění vlastních studní a další nešetrné nakládání s vodou z obecního vodovodu.

Obec na řešení havarijní situace v zásobování pitnou vodou z obecního vodovodu vydala v roce 2018 celkem přibližně 270 tisíc Kč. Díky podpoře Jihomoravského kraje, ale získala na tuto akci dotaci ve výši 200 tisíc Kč a uspořené prostředky tak mohla využít jiným způsobem. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj podpořil obec v takto problematické situaci.