Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v roce 2020

čtvrtek, 04. únor 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2020 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 240.000,- Kč na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.

V roce 2020 se i přes značné dopady koronavirové krize na rozpočet obce podařilo opět pokročit s vybudováním víceúčelového sportovního hřiště v naší obci.

Z důvodu umístění hřiště a provedení terénních úprav bylo nutné přesunout vjezdovou bránu a branku do areálu. Následně byla provedena příprava na vybudování chodníků okolo hřiště, která spočívala ve vybourání betonových opěrných zdí (pozůstatek z bývalého kravína, který se v areálu nacházel). Poté následovalo vybudování chodníku kolem obvodu hřiště – chodníky byly zhotoveny ze zámkové dlažby. Byla zhotovena příprava na vybudování oplocení samotného hřiště (jedná se o oplocení po obvodu hřiště), která spočívala ve vrtání a kopání výkopů na sloupky a jejich betonování. V poslední fázi pak bylo realizováno oplocení hřiště, které je tvořeno sportovní sítí s velikostí ok 45mm, výška oplocení je 5m, sloupky a vzpěry jsou 6m s povrchovou úpravou žárový zinek, v rámci oplocení byla instalovaná vstupní zahradní branka (pro pěší) a vjezdová brána (pro případný vjezd techniky na hřiště.

Celkové náklady obce na víceúčelové hřiště v rámci projektu „Aktivní život, nejen bydlení“ byly v roce 2020 839.628 Kč.

Dokončení a uvedení hřiště do provozu předpokládáme v roce 2021.

Financování prací  bylo mimo jiné zajištěno díky dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který obci na tuto akci poskytl dotaci z Programu rozvoje venkova v JMK ve výši 240.000,- Kč.  Obec tak uspořené prostředky mohla využít jiným způsobem. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj podpořil obec v tomto projektu podpořil a jsme zase o krok blíže tomu, že naše obec bude mít kvalitní sportoviště. Věříme, že jeho zprovoznění se povede na jaře 2021.