Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v roce 2022

pondělí, 23. leden 2023 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2022 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 250.000,- Kč na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.

V roce 2022 jsme opět pokročili s vybudováním víceúčelového hřiště. Hřiště jako takové je hotové a slouží sportovcům ze Hvozdce i okolí, ale čeká nás další etapa a to vybudování zázemí hřiště (toalety, sprchy, šatny, klubovna) a související úpravy prostranství tak, aby celý areál mohl být využíván plnohodnotně.

Proto byly v roce 2022 provedené úpravy terénu mezi hřištěm a vnějším oplocením areálu, byl zhotoven chodník a to jak přístupový chodník z komunikace, tak pak chodník podél západní strany hřiště, který by měl vést k budoucímu zázemí. Dále byla zhotovena opěrná stěna na západní straně hřiště, mezi chodníkem a terénem, kde bude přístupová cesta k zázemí hřiště. Byla provedena úprava obrubníků a dlažby z důvodu instalace nových braněk na hřišti.

K budoucímu zázemí hřiště byla přivedena přípojka pitné vody a splaškové kanalizace.

Financování prací  bylo mimo jiné zajištěno díky dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který obci na tuto akci poskytl dotaci z Programu rozvoje venkova v JMK ve výši 250.000,- Kč.  Obec tak uspořené prostředky mohla využít jiným způsobem. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj podpořil obec v tomto projektu podpořil a jsme zase o krok blíže tomu, že naše obec bude mít kvalitní sportovní zázemí odpovídající současné době a potřebám. Věříme, že dobudování zázemí se podaří nejpozději v roce 2023.