Obsah stránky

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybudování víceúčelového sportovního hřiště

pátek, 31. leden 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
V roce 2019 Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu obci Hvozdec dotaci ve výši 250.000,- Kč na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.

V roce 2019 se podařilo významně pokročit s vybudováním víceúčelového sportovního hřiště v naší obci.

Bylo provedeno zhutnění již provedené štěrkové konstrukční vrstvy tak, aby štěrková frakce byla řádně uhutněna a tvořila tak vhodný podklad s požadovanou propustností. Dále byly položeny další konstrukční vrstvy z kameniva 0-32. Byly osazeny obrubníky kolem hřiště. Dále byly nakoupeny univerzální volejbalové/nohejbalové sloupky se zemním pouzdrem tak, aby mohly být zabudovány do konstrukčních vrstev. Bylo provedeno doplnění a hutnění konstrukční vrstvy 0-32 a dále položena a následně uhutněna konstrukční vrstva z tříděného kameniva 0-4. Na připravené konstrukční vrstvy byla položena umělá tráva Play Comfort.

Financování prací  bylo mimo jiné zajištěno díky dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který obci na tuto akci poskytl dotaci z Programu rozvoje venkova v JMK ve výši 250.000,- Kč.  Obec tak uspořené prostředky mohla využít jiným způsobem. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj podpořil obec v tomto projektu podpořil a jsme zase o krok blíže tomu, že naše obec bude mít kvalitní sportoviště. Věříme, že jeho zprovoznění se povede na jaře 2020.