Obsah stránky

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec

pondělí, 17. říjen 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Obecní úřad zve na pondělí 24.10.2022 od 20:00 hod, kdy se koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Obecní úřad Hvozdec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec, svolaného dosavadní starostkou obce Ing. Michaelou Košvicovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:                  Obec Hvozdec – místnost Obecního úřadu, Hvozdec 16, 1. patro (půdní

vestavba)

Doba konání:                   pondělí 24. října 2022 ve 20:00 hod