Obsah stránky

Projednávání návrhu ÚP Hvozdec

středa, 23. prosinec 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme občany, že do 14.1.2021 lze u Městského úřadu Kuřim, Odboru investičního, uplatnit písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu nového územního plánu obce.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Do 14.1.2021 včetně lze uplatnit případné připomínky ke zveřejněnému návrhu územního plánu obce. Připomínky je možné uplatňovat výhradně písemně, poštou nebo na podatelně  Městského úřadu Kuřim do 14.1.2021 včetně. Obecní úřad ve Hvozdci tyto připomínky ze zákona nepříjmá.

Kompletní návrh územního plánu je zveřejněn na elektronické úřadní desce ZDE