Obsah stránky

Schválený rozpočet obce pro rok 2021 a schválený střednědobý rozpočtový výhled pro rok 2022-2023

středa, 23. prosinec 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme občany, že na zasedání obecního zastupitelstva dne 9.12.2020 byl schválen rozpočet obce a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022-2023.

Na svém pátém zasedání zastupitelstvo obce ve středu 9.12.2020 mimo jiné schválilo rozpočet obce pro rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled pro rok 2022-2023.

Schválený rozpočet je oproti návrhu zásadně upraven, v období od zpracování a zvěřejnění návrhu rozpočtu byla projednána celá řada daňových změň, které mají zásadní dopad na příjmovou stránku rozpočtu obce. Pochopitelně spolu se snížením příjmů se oproti návrhu musely také snížit výdaje. Rozpočet je velmi napjatý, tedy výdaje jsou opravdu "osekány" na nezbytné minimum.

Stejně tak střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2023 počítá s dopady poklesu daňových příjmů.

V roce 2022 se předpokládá oprava místních komunkací kolem Obecního úřadu v hodnotě 7,8 mil. Kč. Akce bude částečně financovaná z dotace (5,6 mil Kč). Zbývající část bude pokryta úvěrem. Dále se v roce 2022 předpokládá  nutná intenzifikace ČOV v částce 1,5 mil. Kč. Akce bude hrazena z úvěru.

V roce 2023 se plánuje oprava místní "páteřní" komunikace na Rovinách v hodnotě 1,5 mil Kč. Akce bude financována úvěrem. Dále se předpokládá dobudování veřejného osvětlení na Rovinách v hodnotě 2,8 mil Kč. Akce bude financovaná úvěrem.

Hospodaření obce