Obsah stránky

Ukončení smluv na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod

pátek, 17. prosinec 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme odběratele pitné vody a odvádění odpadních vod, že z důvodu změny provozovatele vodhospodářské infrastruktury je nutné vyřešit ukončení stávajících smluv.

Vážení odběratelé,

jak jsme Vás již v průběhu podzimu informovali, od ledna 2022 dojde ke změně provozovatele vodovodu a splaškové kanalizace v obci. Doposud tuto vodohospodářskou infrastrukturu provozovala obec, se kterou jste tak měli uzavřené smlouvy na dodávku pitné vody a/nebo smlouvu na odvádění odpadních vod. Tyto smlouvy je nutné z důvodu změny provozovatele do konce roku ukončit.

Podpis dohody o ukončení původních smluv s obcí je možný osobně v termínu:

  •      pondělí 20.12.2021 v čase 8 - 17 hod na Obecním úřadě ve Hvozdci,
  •      pondělí 27.12.2021 v čase 8 - 17 hod na Obecním úřadě ve Hvozdci.

Případně lze dohodu stáhnout v elektronické podobě na našem webu (viz níže) a podepsanou ji doručit nejpozději do 27.12.2021 na Obecní úřad ve Hvozdci. Stačí ji vhodit do poštovní schránky nalevo od hlavních vstupních dveří do budovy OÚ. My obratem zajistíme její podpis a jedno paré Vám hodíme zpět do schránky.

Pokud jste již vyplnili a odevzdali Podklad pro uzavření smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, který Vám zaslal  nový provozovatel, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., pak Vám poštou v nejbližších dnech přijde nová smlouva k podpisu. Pokud jste zatím Podklad pro uzavření smlouvy na dodváku vody a odvádění odpadních vod nevyplnli a novému provozovateli nepředali, učiňte tak prosím co nejdříve.

Ve dnech 3. a 4. ledna 2022 pak proběhnou odečty vodoměrů, které budou sloužit jako podklad pro poslední fakturaci ze strany obce jako provozovatele vodovodu a kanalizace. Další odečet a fakturace bude již v rěžii VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s.

V případě dotazů k problematice ukončení smluv můžete kontaktovat starostku obce na telefonu 725 016 886.

Děkujeme za spolupráci.