Obsah stránky

Velký úspěch - obec získala dotaci 5,3 mil. Kč na opravu místních komunikací

pátek, 10. červen 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Pátek 10. června byl pro naši obec dnem dobrých zpráv. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo informaci, že naše obec získala dotaci 5,3 mil. Kč na opravu místních komunikací. Stavba bude zahájena v nejbližších dnech. O podrobnostech budeme informovat.

Obec získala dotaci 5,3 mil. Kč na opravu místních komunikací kolem Obecního úřadu.

Celkové náklady této stavby by dle uzavřené smlouvy o dílo měly být 7.030.820,- Kč, dotace by měla být 5.298.601,- Kč, vlastní zdroje obce 1.732.219 Kč. Obec bude vlastní zdroje řešit bankovním úvěrem. Další předpokládané náklady této akce jsou 96.800,- Kč na technický dozor investora. Stavbu bude realizovat společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavba by měla být zahájena v druhé polovině měsíce června a hotova by měla být do konce srpna.

V rámci akce je plánována oprava povrchu místních komunikací v nejstarší části (jádru) obce. Dle platného pasportu místních komunikací se jedná celkem o 10 komunikací, které se rozbíhají paprskovitě od budovy Obecního úřadu do tří hlavních směrů. Jejich celková délka je bez mála 1 km. Důvodem proč se obec pustila do tohoto projektu je naprosto havarijní stav těchto komunikací.

 Omlouváme se za omezení související s průběhem této stavby, ale věříme, že tato akce významně přispěje snížení prašnosti v centru obce, zlepšení komfortu pro řidiče, chodce, cyklisty a občany obce (dotčeno je přímo 33 nemovitostí a přibližně 83 osob, což je přibližně ¼ obce).

O dalším postupu stavby vás budeme informovat.