Obsah stránky

Veřejné projednání návrhu územního plánu obce Hvozdec - podání námitek a připomínek

úterý, 16. listopad 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
V pondělí 15.11.2021 proběhlo v Kuřimi veřejné projednání návrhu územního plánu obce Hvozdec. Nejpozději do 7 dnů od data konání veřejného projednání lze uplatnit své námitky a připomínky.

V pondělí 15. listopadu 2021 proběhlo v Kuřimi veřejné projednání návrhu územního plánu obce Hvozdec. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 (§ 52 stavebního zákona) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

 

Připomínky a námitky lze podávat pouze písemně, buď poštou na adresu MěÚ Kuřim, na podatelnu úřadu nebo do datové schránky Městského úřadu Kuřim. Termín pro podání je nejpozději do pondělí 22.11.2021 včetně.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Všechny potřebné informace najdete na Úřední desce v odkazu zde:

https://hvozdec.cz/dokument/edd9f5d77765f79fcc51f69b84017c64