Obsah stránky

Videoreportáž z oslav výročí 700 let první písemné zmínky o obci

úterý, 03. říjen 2017 | AKCE V OBCI

Deštivá sobota 23. září byla pro obec Hvozdec velmi významným dnem. Tento den vyvrcholily oslavy výročí 700 let první písemné zmínky o obci, které si letos Hvozdec připomíná.
Celá akce začala krátce po poledni, kdy se na rozcestí Pod Horkou, odkud se otvírá krásný výhled na celou obec, sešlo zastupitelstvo obce a skupina zhruba třiceti občanů, aby zde slavnostně vysadili výroční lípu. Lípa byla vybrána jako národní strom, který je symbolem ochrany, míru a majestátnosti. Na tomto místě, západně od obce, by tak v budoucnu měla lípa vytvořit příjemné stinné místo, které nabídne malebný pohled na obec a současně zde vznikne příjemný prostor pro sousedské setkávání při procházkách kolem obce. Symbolicky bylo pod nově sázenou lípu uloženo také poselství budoucím generacím. Poselství obsahovalo denní tisk z data uložení, bankovky a mince z dnešní doby, kresby hvozdeckých dětí, fotografie, pozvánku na akci Oslavy výročí obce a dále krátké poselství, kde starostka obce Michaela Košvicová popisuje, jak se v obci dnes žije, jaké jsou zde poměry. Samotnou schránku na poselství pak vyrobil hvozdecký občan Milan Zelinka. I přes deštivé počasí pak proběhla společná fotografie přítomných se schránkou s poselstvím a následně již zastupitelé a přihlížející občané společně vysadili výroční lípu.
Akce pak v odpoledních hodinách pokračovala v budově obecního úřadu, kde zastupitelstvo obce připravilo rozsáhlou výstavu fotografií z historie obce. Celkem bylo připraveno 110 velkoformátových fotografií, které zachycují život v obci od roku 1883 až do současnosti. V útulném prostředí hvozdecké hospody pak proběhlo čtení z obecní kroniky, které mělo u návštěvníků velký úspěch. Současně také v prostorách hvozdecké hospody připravilo zastupitelstvo obce promítání fotografií z historie obce, které se na výstavu nevešly. Pro návštěvníky bylo připraveno také bohaté občerstvení, dobré moravské víno a měli možnost zakoupit upomínkovou sklenici na víno s motivy znaku obce a výročí 700 let.
V 16 hod se pak dvůr hvozdecké hospody změnil na divadelní sál a zaplnil se do posledního místečka. Hvozdecké děti zde pod vedením režisérky Jany Žilkové a Jitky Morávkové sehráli divadelní představení Tajemství staré bambitky. V nádherných kulisách i kostýmech vlastní výroby tak rozesmály i dojmuly takřka stovku přihlížejících.
V podvečer byly oslavy výročí první písemné zmínky o obci završeny posezením u cimbálu v hvozdecké hospodě. U dobrého vína, jídla a za doprovodu moravských písní a s kulisou fotek z historie obce, tak hvozdečtí občané zpívali, vzpomínali a slavili do pozdních hodin.
Děkujeme všem, kteří přispěli ať už k organizaci akce nebo k její krásné atmosféře!