Obsah stránky

Z dění obci 19. týden

pondělí, 24. květen 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 19. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 19. týden 11.5. – 16.05.2021

  1. V pondělí 10.5.2021 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva. Nejdůležitější body programu byly: výběr nového nájemce hvozdecké hospody, projednání možnosti přistoupení obce do Svazku vodovodu a kanalizací Ivančicko, projednání závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2020 a schválení pronájmu části pozemku p.č. 192 (pronájem na vybudování parkovacích míst podél krajské komunikace III/3866).
  2. Jako nový nájemce hvozdecké hospody byla schválena zastupitelstvem obce paní Silvie Pivcová. Byla jediná, kdo v termínu stanoveném záměrem pronájmu, podala svoji nabídku. Předpoklad otevření hospody je do konce května. Věříme, že s novou nájemkyní hospoda zase ožije a bude tak příjemným místem pro posezení a setkávání nejen pro místní, ale i přespolní.
  3. Zastupitelstvo obce projednalo možnost vstoupení do Svazku vodovodu a kanalizací Ivančicko. Jedním z hlavních důvodů vstoupení do Svazku je skutečnost, že stávající zdroje pitné vody, které obec jako vlastník a provozovatel má, jsou nedostatečné pro další rozvoj obce. Zajištění stabilního zásobování obce pitnou vodou s ohledem na rozvoj obce se jeví jako nejvhodnější přivedením skupinového vodovodu z Ostrovačic. Tedy právě prostřednictvím Svazku, který by si převzal do správy vodovod a v první fázi by se řešil projekt na zkapacitnění vodojemu a následně pak na přivedení skupinového vodovodu přes Veverské Knínice až do Hvozdce. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o vstup do Svazku, ten naši žádost projedná a pokud nám vyhoví, tak od ledna 2022 by převzal vodovod do své správy. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat po jednání Svazku.
  4. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem dvou částí (budoucích parkovacích míst, které si nájemci vybudují na své náklady) pozemku p.č. 192. Vzniknou tak další dvě parkovací místa pro majitele/uživatele nemovitostí kolem krajské komunikace III/3866.
  5. Zastupitelka Jana Žilková osadila drobnou výsadbou trvalek několik truhlíků umístěných na mostku u silnice III/3866 ve směru na Veverskou Bítýšku a květináčů u Obecního úřadu. Věříme, že květinová výsadba zkrášlí předzahrádku před OÚ, kde je zeleně málo a i příjezd do obce.