Obsah stránky

Z dění v obci 13. týden

pátek, 02. duben 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci ve 13. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 13. týden 29.3. - 4.4.2021

  1. V pondělí 29.3. proběhl pravidelný odběr pitné vody z obecního vodovodu ze strany akreditované laboratoře. Vzorek vody bude sloužit pro zpracování kráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb. Výsledek rozboru bude zveřejněn na webových stránkách obce.
  2. V pondělí 29.3. proběhla inventarizace majetku obce v prostorách hospody, která se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu. Důvodem je ukončení nájemní smlouvy s provozovatelkou hospody. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude schválen nový záměr pronájmu prostor hospody. Věříme, že se nám brzy podaří najít nového nájemce a hospoda zase bude sloužit místním občanům i návštěvníkům obce jak opatření kolem COVIDU-19 dovolí.
  3. Zaměstnanci obce absolvovali poprvé povinné testování na nemoc COVID-19.
  4. Starostka obce vedla jednání ohledně vydání stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje k zázemí víceúčelového hřiště. Zázemí hřiště by mělo být tvořeno třemi obytnými kontejnery (klubovna, šatna, WC), posezením, parketem. Více o projektu zázemí hřiště Vám přineseme již brzy.
  5. V tomto týdnu pokračovala oprava komunikací Na Rovinách – jedná se o komunikace na pozemcích 323/11, 323/50, 323/52, 323/33, 323/34 a 442, vše k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky. V tomto týdnu se v pracích pokračovalo, bylo provedeno odstranění materiálu na okraji komunikace při hranici s oplocením soukromých pozemků na jižní straně komunikace a následně všude položen nový asfaltový recyklát. Povrch byl srovnán strojově grejdrem, následně řádně zhutněn. Po Velikonocích bude provedeno usazení armatur vodovodního řadu do výšky nového povrchu komunikace.