Obsah stránky

Z dění v obci 14. týden

pátek, 09. duben 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci ve 14. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová. Součástí zpráv je tento týden také vyhodnocení velikonoční soutěže 'Zajícova velikonoční výzva'.

Z dění v obci: 14. týden 5.4. - 11.4.2021

  1. V tomto týdnu byly zpracovány výsledky kráceného rozboru pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. Výsledek rozboru najdete zde.
  2. Hvozdec vzali velikonoční zajíci útokem. V obci se kolem Velikonoc objevilo více než 40 zajíců. Někteří byli umístěni u lípy na návsi v rámci obecní velikonoční výzdoby, ale většina jich byla umístěna šikovnými tvůrci před jednotlivými nemovitostmi v rámci soutěže „"Zajícova velikonoční výzva". Celkem se do naší obecní soutěže o hezkou velikonoční výzdobu přihlásilo 20 soutěžících. Společně jsme pak od středy do pátku vybírali vítěze formou hlasování před budovou Obecního úřadu. Celkem hlasovalo 27 porotců. Zajíce, které hlasující vybrali jako 3 nejhezčí vidíte na fotografiích níže (kompletní galerie zde). Jedná se o zajíce z nemovitosti čp. 16 (Silvie Martínková), čp. 67 (Mikelovi), čp. 128 (Andrýskovi). Vítěz obdržel dort a všichni účastníci malou pozornost od Obecního úřadu. Ještě jednou srdečně děkujeme všem, kteří se do velikonoční výzvy zapojili a pomohli tak naši obec významně zkrášlit. Ať už tím, že přinesli vajíčka k nazdobení lípy na návsi, pomohli s jejím zdobením nebo ozdobili své zahrady, dveře, předzahrádky krásnými a originálními zajíčky. Všichni jste tak přispěli k tomu, že ve Hvozdci vládla krásná velikonoční atmosféra i přes nepříznivou pandemickou situaci, která nepřeje našim velikonočním tradicím. Současně však věřím, že nás právě tato zvláštní doba přivedla k tomu vytvořit si tradice nové. Gratulujeme vítězům soutěže a těšíme se na další ročníky velikonočního zkrášlování obce!
  3. V tomto týdnu se řešila podoba projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace v úpravně pitné vody. Součástí jsou také úpravy řídícího systému na úpravu a sledování zásobování pitnou vodou. Projekt řeší firma 4control s.r.o. Bohužel čas nejde zastavit a vodovod, stejně jako jakýkoliv jiný majetek zastarává, současná technologie na řízení zásobování pitnou vodou již nevyhovuje, dochází k častým výpadkům systému, což přináší zvýšené nároky na obsluhu při jeho opravách, aby nebylo ohroženo zásobování vás občanů pitnou vodou. Ke konci roku 2020 byl dokonce systém cílem počítačového útoku, který bylo nutné složitě odvracet. Úpravy elektroinstalace i řídícího sytému tak jsou nezbytným krokem v dalším provozu obecního vodovodu. Práce by měly být realizovány v létě tohoto roku.
  4. V tomto týdnu jsme museli řešit nákup a instalaci kalového čerpadla do vrtu Hlinka. Oproti posledním rokům, kdy jsme často již od jara bojovali s nedostatkem pitné vody, tak od vybudování vrtu Hlinka bylo zřejmé, že v obdobích, kdy bude dostatek spodní vody, budeme bojovat s tím, že voda ve vrtu rychle nastupuje a při menším odběru se nestíhá zčerpat. V tomto týdnu  k této situaci na vrtu Hlinka došlo. Bylo tedy zakoupeno kalové čerpadlo, které technický pracovník obce p. Břenek instaloval do armaturní šachty nad vrtem. Takto může být nastoupaná voda do prostoru šachty kdykoliv odčerpána.
  5. V tomto týdnu se připravovala těžba smrkového dřeva v obecním lese nad pomníkem na pozemku p.č. 344/1. Jedná se o smrkové dřevo napadané kůrovcem. Těžba by měla být zahájena v příštím týdnu.  Těžbu bude provádět firma HP nábytek Masiv z Domašova a bude provedena harvestorem. Z vytěženého dřeva budeme vyrábět tři sortimenty 7-12 cm vláknina=palivo, které bude převezeno na palivo na obecní sklad na bývalém kravíně, dále paletařinu 13-20 cm, poslední sortiment bude kulatina. Dříví bude vykupovat stejná firma, která bude těžit. Výnos z vytěženého dřeva zaplatí provedené práce. Obec to tedy finančně nezatíží, půjde faktura za práce proti faktuře za dřevo. V příštím roce pak budeme na tuto těžbu žádat o dotaci na kůrovce.  V lokalitě bude vytěženo cca 400 m3 smrkového dřeva. Těžbu je nutné provést co nejdříve, dokud je tam ještě dřevo, které se dá takhle roztřídit na tři sortimenty a to kvalitní pak prodat za vyšší cenu. Jakákoliv prodleva by přinesla jen ztrátu. Současně se s touto těžbou zmanipulují drobné skládky po lese z minulé těžby. Ty se převezou na sklad v areálu bývalého kravína a je to dřevo, které nabídneme k prodeji občanům nejpozději začátkem května jako palivo. Podrobnosti o prodeji bude na svém nejbližším zasedání schvalovat zastupitelstvo obce.

Soutěž "Zajícova velikonoční výzva"

1. místo

3. místo