Obsah stránky

Z dění v obci 18. týden

čtvrtek, 13. květen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 18. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Text // Správce


Z dění v obci: 18. týden 3.5. – 10.05.2021

     1. V tomto týdnu obec obdržela informaci od obalové společnosti EKO-KOM a.s. ohledně množství vytříděného odpadu za 1.     čtvrtletí roku 2021. Množství vytříděného odpadu v tomto období bylo následující:

Papír                     3,605 t

Plast                      4,029 t

Sklo                       2,231 t

Nápojový karton 0,355 t

        Celkem tedy bylo vytříděno 10,22 t odpadu, za což obec obdržela od společnosti EKO-KOM a.s. odměnu v částce 37.013,30 Kč. Ve stejném období pak v obci bylo svezeno 12,39 t komunálního odpadu. Děkujeme všem občanům za to, že třídí odpad a příspívají tak k péči o životní prostředí a snižování nákladů na provoz odpadového hospodářství v obci.

  1. V úterý 4.5. byly k pomníku padlým v Horce instalovány dvě pamětní desky, které obsahují jména padlých občanů obce v bojích první světové války. Doplnění těchto desek bylo završením rozsáhlých oprav pomníku, které byly realizovány již v roce 2020. V rámci těchto oprav došlo k demontáži a kompletní opravě kovového plotu, ostranění koroze, výměna rezavých sloupků za nové, dále byla provedena povrchové ochrana žárovým zinkem a nový lak v černém odstínu. Oprava vlastního památníku /mohyly/ pak pokračovala mechanickým a chemickým čištěním, bioasanací, doplněním chybějících kamenů do mohyly, spárováním, zpevněním a konzervací kamenné hmoty. Text na pamětní desce byl znovu vyzlacen. Na závěr provedena hydrofobizace celého památníku. V soklové části pomníku pak došlo k odstranění části betonové zídky, byla odstraněna zemina okolo, aby mohlo být zhotoveno bednění a nová výplň soklu. Prostor předzahrádky byl vysypán štěrkem několika různých frakcí a vydlážděn štípanými kameny. Celkové náklady na komplexní opravu pomníku byly v roce 2020 139.603,- Kč, částka byla hrazena z obecního rozpočtu. Jedná se o první komplexní opravu po více než 30 letech. Náklady na doplnění o pamětní desky byly 35 tis. Kč. Pomník se tak díky opravám a doplnění stal důstojným místem pro vyjádření pocty padlým občanům.
  2. V tomto týdnu došlo k výměně rozvaděče na úpravně pitné vody a dále ke zprovoznění nového systému na sledování zásobování pitnou vodou. Uvedené úpravy by měly umožnit lepší kontrolu nad systémem vodovodu – monitoring spotřeby, fungování úpravny, vrtů, čerpadel atd. Je to důležitý nástroj pro obec jako provozovatele vodovodu pro kvalitní zásobování obyvatel pitnou vodou z obecního vodovodu.