Obsah stránky

Z dění v obci 22. týden

úterý, 08. červen 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 22. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 22. týden 31.5. – 06.06.2021

  1. V sobotu 5. června proběhlo tradiční čištění hvozdeckého koupaliště. Akci organizačně každý rok zajistí místní občan Martin Zelinka, kterému tímto velice děkujeme. Současně ale také velký dík patří p. Romanu Hemalovi, Janě Žilkové a vám všem a vašim dětem. Bez vás by koupaliště čisté a připravené na letní sezónu nebylo. Veškeré náklady spojené s akcí hradila obec. Ještě jednou děkujeme všem za jejich pomoc!
  2. Po sobotním čištění koupaliště pak obec prostřednictvím zastupitelky Jany Žilkové připravila večerní opékání špekáčků u koupaliště. Kromě letní večeře z ohně, ale Jana Žilková zpestřila dětem večer malováním na obličej, a především pak noční dobrodružnou cestou po pohádkové stezce kolem obce. Přibližně dvacítka dětí se vydala po připravené stezce s pohádkovou a filmovou tématikou, která je k dispozici k projití po celý červen (více info zde). Děti pak po absolvování večerního dobrodružství dostaly malé odměny. Veškeré náklady spojené s akcí hradila obec. Děkujeme zastupitelce Janě Žilkové za přípravu krásné akce pro děti i rodiče.