Obsah stránky

Zajištění roušek pro občany

pondělí, 23. březen 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
Obec ve spolupráci se šikovnými hvozdeckými švadlenkami zajistila přibližně 160 ks bavlněných roušek.

S ohledem na neschopnost vlády postarat se o to, aby na českém trhu byl dostatek roušek a dalších ochranných pomůcek a občané se tak mohli chránit před šířením koronaviru, starostka obce oslovila v pondělí 16.3.2020  oslovila pí. Šťastnou, která v rámci aktivit Sokola zajišťuje kroužek šití, zda by šikovné hvozdecké švadleny nemohli roušky ušít.

Slovo dalo slovo a v úterý ráno, jakmile znovu otevřely galanterie, byl nakoupen materiál. Obratem byl předán švadlenkám a rozjela se výroba. Ve středu 18.3.2020 pak bylo prvních cca 80 ks ušitých roušek distribuováno zdarma přímo domů hvozdeckým seniorům. Další várka roušek byla došita a distribuována ve čtvrtek. Každý občan Hvozdce nad 60 let dostal tak díky šikovným rukám hvozdeckých švadlen 2 ks bavlněných roušek.

Další část roušek pak byla předána do hvozdeckého obchodu, kde si ji můžete zdarma vyzvednout. Nemalá část roušek od hvozdeckých švadlen putovala také zdravotníkům, kteří denně čelí hrozbě nákazy kornavirem a přesto roušky nemají.

Velice rádi bychom touto cestou všem hvozdeckým švadlenkám poděkovali a vyjádřili velký obdiv nad jejich nasazením a ochotou, se kterou pomohly a přispěly tak k ochraně našich občanů v této nelehké době.