Obsah stránky

Zimní údržba a parkování vozidel

pondělí, 13. prosinec 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Upozorňujeme občany, aby neodstavovali svá vozidla na místních a účelových komunikacích v obci. Komplikují tím nebo zcela znemožnují provedení zimní údržby.

V souvislosti se zimní údržbou komunikací nastává každoroční problém, kdy odstavená vozidla přímo na komunikaci nebo na jejím okraji tvoří překážku při zimní údržbě. Traktory pak musí překážku, kterou takové odstavené vozidlo tvoří, s dostatečným odstupem objíždět, ale především na některých úzkých komunikacích nemohou projet vůbec. Bohužel takových úzkých komunikací je v naší obci většina. Kvůli tomu se může stát, že pak není v některých úsecích sníh odklizen, což se stává důvodem pro stížnosti. Traktory provádějící zimní údržbu se pak musí na problematické místo vracet, což zimní údržbu značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce.

Každý řidič by si měl uvědomit, že při zastavení/odstavení vozidla je povinen dodržovat  pravidla silničního provozu. Jedním ze základních pravidel je skutečnost, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Dalším pravidlem je zákaz zastavení a stání na silniční vegetaci. Také je nutné zmínit, že ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, ji musí neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.

Buďme prosím ohleduplní a neodstavujme svá vozidla na komunikacích v obci a jejím okolí. Pokud chceme mít sníh odklizený včas a na území celé obce, netvořme zbytečné překážky vozidlům zajišťujícím zimní údržbu a na tuto skutečnost upozorněme také návštěvy, které k nám přijíždějí.