Obsah stránky

Změna svozové společnosti od ledna 2022

pondělí, 03. leden 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Od 1. ledna 2022 bude svoz odpadu v naší obci zajišťovat společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.

Vážení občané,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně svozové společnosti, která v naší obci bude zajišťovat odvoz odpadů. Důvodem, proč obecní zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání rozhodlo o změně je výhodnější finanční nabídka, díky které obec ušetří minimálně 30 tisíc Kč/rok. Od 1.1.2022 bude tak svoz odpadu v naší obci zajišťovat KTS EKOLOGIE s.r.o.

Co se změní pro občany?

Od roku 2022 bude pravidelným dnem svozu TDO (popelnic od domů) vždy ČTVRTEK v lichém týdnu. Prvním dnem svozu popelnic v novém roce bude čtvrtek 6. ledna.

V prvním lednovém týdnu pak proběhne výměna velkoobjemových nádob na tříděný odpad na stanovišti u Sokolovny, u autobusové zastávky, u trafostanice U Potoka a Na Rovinách (jedná se o nádoby na papír, plast, sklo, bioodpad). Původní svozová firma si své kontejnery odveze a do dvou dnů nová svozová firma přiveze nové kontejnery. Proto se může stát, že jeden až dva dny kontejnery na svých místech nenajdete. Ale není nutné podléhat panice, kontejnery budou instalovány nejpozději do druhého dne.

Druhou změnou je skutečnost, že velkoobjemové nádoby na bioodpad budou na 3 obvyklých stanovištích (tj. U Sokolovny, u trafostanice U Potoka, u autobusové zastávky) v obci po celý rok. Tedy nejen po od jara do podzimu jako tomu bylo doposud. Svoz bioodpadu pak bude od ledna 2022 probíhat až do března 1x měsíčně, od dubna do listopadu pak bude frekvence svozu 1x týdně.

Svozy tříděného odpadu budou probíhat (pokud nebude žádný problém s technikou) v těchto termínech:

  • plasty – 1x týdně v pondělí;
  • papír – 1x týdně v pátek;
  • sklo barevné – 1x měsíčně, první svoz 14.1.;
  • sklo bílé  - 1x měsíčně, první svoz 21.1.;
  • bioodpad – v měsících prosinec – březen 1x měsíčně, první svoz 27.1., v měsících duben – listopad 1x týdně ve čtvrtek.

Důležitou změnou je, že do žlutých kontejnerů lze vkládat plasty, PET lahve, nápojové kartony, ale také drobné KOVY (plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry a víčka, alobal). Kovy tedy můžete bez obav třídit do jedné nádoby spolu s plasty. Přehledně a podrobně co do kterých nádob budete moci od roku 2022 vkládat najdete na obrázku níže.

Do kontejnerů na sklo pak bude možné vkládat i tabulové sklo, což doposud nebylo možné s ohledem na úzké hrdlo nádob.

Pro úplnost ještě připomínáme, že v obci se třídí také jedlé oleje a tuky. Ty lze ukládat do speciální popelnice umístěné u areálu bývalého kravína. Do této nádoby patří zbytky rostlinného oleje, použitý olej ze smažení či fritování, ztužené jedlé tuky. Tuky nebo oleje je nutné slít do PET lahve, tu dobře uzavřít a následně v takto dobře uzavřené PET lahvi vhodit do černé popelnice u bývalého kravína.

S ohledem na změnu svozové společnosti může dojít k drobným problémům ve svozu odpadu. Pokud se tak stane, dejte prosím vědět starostce obce na telefonu 725 016 886 nebo přímo svozové společnosti na čísle 605 250 973. Věříme ale, že přechod na spolupráci s jinou svozovou firmou proběhne hladce ke spokojenosti občanů i obce.