Obsah stránky

Zpráva o množství vytříděných odpadů za 1Q 2020

úterý, 12. květen 2020 | ÚŘAD INFORMUJE
Přinášíme informace o množství odpadů z obalů, které v období 01.01.2020 - 31.03.2020 naše obec vytřídila a předala k využití. Děkujeme, že třídíte!

Jak jistě víte, v naší obci je zaveden systém na třídění odpadu. Obec Hvozdec je zapojena do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití tříděných obalových odpadů, s cílem co možná nejvíce snížit náklady na jeho likvidaci. Tedy odpad, který vytřídíme a nevhodíme do běžné popelnice, neskončí na skládce, ale je recyklován a obec za takto odevzdaný odpad obdrží finanční odměnu.

Vyzýváme všechny občany, třiďte odpad, aby nemuselo docházet ke zvyšování poplatku za likvidaci odpadu !!!

Za 1. čtvrtletí roku 2020 bylo v naší obci vytříděno 4,8 t odpadu. Celková odměna za tento vytříděný odpad činila pro obec 15 tis. Kč. Podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu.

 

Jak správně třídit odpad?

Vzniklý odpad v naší obci se třídí na tyto složky:

-         papír

-         plasty

-         sklo

-         objemový odpad

-         nebezpečné složky

-         zbytkový odpad (komunál)

-         biologický odpad

-        od roku 2020 likvidace kuchyňských olejů

 

 

Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad

Kontejnery na sklo                                       Kontejnery na plasty

- nevratné láhve bez uzávěrů                            - PET lahve od nápojů ( čisté, sešlápnuté )

- sklenice od kompotů apod.                           - igelity, sáčky, tašky, čisté folie

- lahvičky od kosmetiky                                  - vymyté kelímky od potravin bez víček

- lahvičky od mycích prostředků                      - krabičky od pokrmových tuků

- okenní skla                                                   - obaly od mycích prostředků

- tabulková skla ze skříní                                 - prázdné obaly od kosmetiky

- skleněné nádobí                                            - misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky

- skleněné střepy                                             - obaly TetraPak ( krabice od mléka, džusu atp. )

 

Kontejnery na papír

- noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír

- katalogy, reklamní letáky, papírové obaly, karton a lepenka

- papírové krabice – před vložením do kontejneru rozkládejte, ušetříte tak místo v kontejneru!

 

Zásady správného třídění odpadů

-         dodržujte pokyny uvedené na nádobách

-         odkládejte odpad jen do příslušných nádob

-         nikdy neodhazujte znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi

-         zmenšujte objem odpadu

 

Jak vidíte nejedná se o nic složitého ani o práci navíc, ale záleží pouze na ochotě a zodpovědnosti každého z nás.