Obsah stránky

Z dění v obci 17. týden

úterý, 04. květen 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 17. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 17. týden 26.4. – 02.05.2021

  1. Proběhlo místní šetření se zástupci společnosti DOKA ohledně opravy/renovace příčných prahů, které jsou instalovány na místní komunikaci Na Rovinách. Oprava 2 ks příčných prahů by měla proběhnout do poloviny května.
  2. V posledním dubnovém týdnu byl v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dokument Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce. Tento výkaz obsahuje informace o celkovém vyúčtování všech položek, které byly v roce 2020 kalkulovány do ceny pro vodné a stočné pro daný rok v naší obci. Výkaz najdete zde.
  3. Byl proveden další jarní úklid komunikací. Již v březnu bylo provedeno zametení místních komunikací obecním komunálním traktorem. V posledním dubnovém týdnu pak proběhlo čištění krajské komunikace III/3866 zametacím strojem, který má ve vlastnictví Svazek obcí Panství hradu Veveří, jehož je naše obec členem.
  4. Starostka obce podala žádost o dotaci z fondu Dobrý soused, jehož prostřednictvím již 18 let společnost HARTMANN – RICO podporuje zlepšení komunitního života v našem regionu. Obec požádala o dotaci 10.000,- Kč na pořízení fotbalových branek pro nové víceúčelové hřiště v obci.
  5. Do areálu bývalého kravína bylo z obecních lesů navezeno tvrdé i měkké palivové dřevo. Většina z tohoto dřeva je určena k prodeji občanům. Pokud máte o palivové dřevo zájem, najdete podrobné informace zde.
  6. V posledním dubnovém týdnu opětovně někdo z odběratelů pitné vody napouštěl svůj bazén vodou z obecního vodovodu. Došlo k nárůstu denní spotřeby pitné vody o 25 % oproti běžnému stavu. Tento odběr se odehrál narázově během přibližně 3 hodin. Zvýšený odběr ohrozil plynulé zásobování obce. Opětovně žádáme odběratele, aby se takového jednání nedopouštěli. Obec nemá kapacitu na to, aby napustila ze svých zdrojů všechny bazény v obci. Obraťte se prosím na dobrovolné hasiče z Říčan či Veverské Bítýšky, pokud potřebujete váš bazén doplnit či nově napustit. Kontakty:

https://hasiciricany.webnode.cz/

http://www.sdhveverskabityska.websnadno.cz/?flash=ne