Obsah stránky

Znak obce

 

Z dvanácti návrhů heraldika vybrali občané v roce 2006 vítěznou variantu, která byla schválena heraldickou komisí Poslanecké sněmovny. Zástupci obce v roce 2007 převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Vlčka dekret k používání obecního znaku a vlajky.