Obsah stránky

Z dění v obci 24. týden

pondělí, 21. červen 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 24. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.

Z dění v obci: 24. týden 14.06. – 20.06.2021

  1. V tomto týdnu byly odebrány pravidelné rozbory vzorků surové vody. Vzorky byly odebrány z obou vrtů, které zásobují obec – vrt Amerika, vrt Hlinka. Jakmile budou Státním zdravotním ústavem zpracovány výsledky rozborů, budou zveřejněny na webu obce. V 25. týdnu by pak měl proběhnout krácený rozbor upravené pitné vody.
  2. Ve 24. týdnu byl zprovozněn nový rozvaděč v úpravně pitné vody a nový ovládací systém na dodávku pitné vody. Modernizace systému i zařízení v úpravně by měla umožnit lepší kontrolu nad množstvím načerpané vody, nad časem i množstvím vody čerpané z jednotlivých vrtů, ale také lépe kontrolovat spotřebu vody. Vše by mělo přispět k bezproblémovému zásobování obce pitnou vodou. Velký dík za pomoc s těmito pracemi v přípravné i realizační fázi patří zastupiteli Jaroslavu Šimkovi.
  3. Stárci pilně připravují letošní hody, které budou v sobotu 10.7.2021. Kompletní pozvánku, která je letos opravdu krásně ztvárněná, najdete zde.