Obsah stránky

Zpráva o množství vytříděných odpadů za 1.Q 2022

úterý, 17. květen 2022 | ÚŘAD INFORMUJE
Přinášíme informace o množství odpadů z obalů, které v období 01.01.2022 - 31.03.2022 naše obec vytřídila a předala k využití společnosti EKO-KOM, a.s. Děkujeme Vám, že třídíte!

Jak jistě víte, v naší obci je zaveden systém na třídění odpadu. Obec Hvozdec je zapojena do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití tříděných obalových odpadů, s cílem co možná nejvíce snížit náklady na jeho likvidaci. Tedy obaly (papírové, plastové, skleněné, kovové), které vytřídíme a nevhodíme do běžné popelnice, neskončí na skládce, ale jsou recyklovány a obec za takto odevzdaný odpad obdrží finanční odměnu.

Vyzýváme všechny občany, třiďte odpad, máto velky smysl nejen z pohledu ekologie, ale i z pohledu financí.

Za 1. čtvrtletí roku 2022 bylo v naší obci vytříděno 10,256 t obalů (plastových, papírových, skleněných). Celková odměna za tento vytříděný odpad činila pro obec více než 32 tis. Kč. Pro srovnání v roce 2020 to za 1. čtvrtletí bylo 10,22 t za finanční odměnu téměř 39 tis. Kč. Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech.