Obsah stránky

Zveřejnění výkazu Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2017

pondělí, 26. březen 2018 | ÚŘAD INFORMUJE
V souladu se zákonem obec Hvozdec jako vlastník vodovodu a kanalizace zveřejňuje výkaz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obec Hvozdec jako  vlastník vodovodu a kanalizace zveřejňuje výkaz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Výkaz najdete na úřední desce zde.