Obsah stránky

Z dění v obci 16. týden

pondělí, 26. duben 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Stručné zprávy z nejdůležitějšího dění v obci v 16. týdnu přináší starostka obce Ing. Michaela Košvicová.
  1. Ve středu proběhlo zasedání obecního zastupitelstva. S ohledem na to, že se se v souvislosti s pandemií jednalo teprve o první zasedání v roce 2021, tak byl program jednání obsáhlý. Mezi nejdůležitější body ale zcela určitě patřilo řešení pronájmu hvozdecké hospody. Nájemce, který hospodu měl v nájmu uplynulé 2 roky, se s obcí ke konci února 2021 dohodl na ukončení nájemní smlouvy. Zastupitelstvo proto na dubnovém zasedání schválilo záměr pronájmu prostor hospody včetně podmínek nájmu. Nový nájemce by měl být vybrán nejpozději do poloviny května. Věříme, že se i přes obtížnou dobu podaří najít nového nájemce, který opět hospodu zprovozní a bude dobře fungovat pro místní i přespolní. Informace o schváleném záměru pronájmu hospody najdete zde.

Dalším z důležitých bodů jednání obecního zastupitelstva v 16. týdnu bylo schválení pravidel pro prodej palivového dřeva z obecních lesů. Obec v případě, že bude mít k dispozici palivové dřevo z těžby v obecním lese (kůrovec, kalamita, pravidelná těžba…), nabídne dřevo k prodeji občanům Hvozdce či majitelům nemovitosti ve Hvozdci. Podrobnosti o způsobu prodeje dřeva a o tom, jak se případně jako zájemce přihlásit, najdete zde.

  1. V uplynulém týdnu proběhlo na dvou místech v obci vytyčení/obnovení hranic obecních pozemků ve spolupráci s geodety. Jedná se o pozemek p.č. 229, 225 na východním okraji obce. Zde je část obecního pozemku zaplocena a užívána jako zahrada. Obec proto potřebovala vědět, kde vede přesná hranice jejího pozemku, aby situace mohla být narovnána. Obnovení hranic pozemku dále proběhlo u komunikace na pozemku p.č. 231/1.
  2. Lípa na návsi a její bezprostřední okolí bylo vyzdobeno v duchu nadcházejícího „pálení čarodějnic“. Stejně jako jiné kulturní akce ani tato nemůže kvůli pandemii proběhnout tak, jak jsme byli zvyklí, snad vás alespoň tato malá výzdoba rozveselí a navodí lepší náladu.