Obsah stránky

E-podatelna

 

Elektronická podatelna Obecního úřadu Hvozdec. Elektronická adresa: podatelna@hvozdec.cz. Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Hvozdec.

Adresa pro osobní a poštovní příjímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Hvozdec, podatelna, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška

Úřední hodiny podatelny:
pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
čtvrtek    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení. Úřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí související s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor potvrzení doručení:

Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne DD.MM.RRRR v HH:MM:NN. 
„Komentář dle výsledku kontroly připojeného elektronického podpisu“
„Komentář dle příloh“

S pozdravem Michaela Košvicová , obecní úřad Hvozdec

Seznam oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: Ing. Michaela Košvicová, obec Hvozdec

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

RTF (textový standard – Rich text Format),
TXT (prostý text – CP 852,1250)

Podporované formáty příloh:

*.GIF (Graphis Interchange Format)
*.JPG (Joint Photographis Experts Group)V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu info@hvozdec.cz případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.