Obsah stránky

Sazebník úhrad

 

Platnost od 1.ledna 2015
 
V sazebníku jsou uváděny sazby, které je úřad dle § 17 oprávněn žádat jako náhradu nákladů spojených např. s vyhledáním informací, pořízením kopií, s odesláním informací žadateli apod. Úhrada je splatná buď předem (jako záloha) nebo při předání informace.
 
Přímý materiál
Kopírování nebo tisk na tiskárnách (pouze černobíle)
 
A4 jednostranně 2,00 Kč
A4 oboustranně 4,00 Kč
 
Přímé mzdy zaměstnanců
odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 4 - 7) - neúčtují se
odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 8 - 9) - neúčtují se
 
Ostatní přímé náklady 
Práce s počítačem - neúčtuje se 
Telefonní spojení - dle tarifů operátora telekomunikačních služeb 
Náklady na posudky - dle skutečných nákladů
 
Cestovní náklady 
veřejná doprava - dle platných tarifů 
služební vozidlo - 6,- Kč / km
 
Poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty
 
Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které budou účtovány za úkony spojené s činností správních orgánů, které jsou taxativně vymezeny v sazebníku, uvedeného v příloze zákona č. 368/1992 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.