Obsah stránky

Ostatní dokumenty

MAS Brána Brněnska

Název Soubor Velikost
Souhlas s poskytnutím osobnch údajů pdf pdf 59 kB
Výběrové řízení MAS Brána Brněnska - manažer pdf pdf 106 kB

Formuláře/Vzory

Název Soubor Velikost
Žádost o vyjádření obce Hvozdec ke stavebnímu záměru pdf pdf 532 kB
Vzor žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. docx docx 28 kB

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraj

Název Soubor Velikost
Dotační program Kotlíkové dotace pdf pdf 1 MB
Kotlíkové dotace pdf pdf 3 MB
Návod na vyplnění žádosti pdf pdf 639 kB
Seznam zvýhodněných měst a obcí pdf pdf 513 kB
Vzor žádosti pdf pdf 243 kB
Základní informace kotlíkové dotace pdf pdf 532 kB

E.ON Informace

Název Soubor Velikost
E.ON Přerušení dodávky elektrické energie 12.2.2018 pdf pdf 317 kB
E.ON Přerušení dodávky elektrické energie 12.3.2018 pdf pdf 44 kB
E.ON Přerušení dodávky elektrické energie 22.2.2018 pdf pdf 44 kB
E.ON přerušení dodávky elektrické energie 28.3.2019 pdf pdf 59 kB
E.ON Přerušení dodávky elektrické energie 8.3.2018 pdf pdf 44 kB
Mapa - odstávka 28.3.2019 pdf pdf 278 kB

Tříkrálová sbírka

Název Soubor Velikost
Poděkování Tříkrálová sbírka pdf pdf 392 kB
Výčetka Tříkrálová sbírka 2018 pdf pdf 572 kB
Výsledek Tříkrálová sbírka 2019 pdf pdf 400 kB
Zápis Tříkrálová sbírka 2018 pdf pdf 456 kB

Pozvánky

Název Soubor Velikost
Čištění koupaliště jpg jpg 153 kB
Dětské hody Ostrovačice 2019 jpg jpg 896 kB
Hvozdecký masopust 2019 pdf pdf 2 MB
Indiánský den 2019 jpg jpg 315 kB
Tour de Veveří 2019 jpg jpg 795 kB

Aktuality

Název Soubor Velikost
E.ON - Přerušení dodávky el. energie 12.2.2018 pdf pdf 317 kB
E.ON - Přerušení dodávky el. energie 12.2.2018 pdf pdf 317 kB
E.ON - Přerušení dodávky el. energie 22.2.2018 pdf pdf 548 kB
Fenka k adopci jpg jpg 99 kB
Poplatky za TDO a psy 2019 pdf pdf 194 kB
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku 2017 jpg jpg 417 kB
Změna úředních hodin 28.3.2019 pdf pdf 274 kB

Zpravodaj obce

Název Soubor Velikost
Zpravodaj 1/2011 pdf pdf 364 kB
Zpravodaj 1/2010 pdf pdf 157 kB

Vyhlášky a předpisy

Název Soubor Velikost
Veřejná vyhláška o projednání konceptu regulačního plánu lokality NA ROVINÁCH pro obec Hvozdec jpg jpg 982 kB
Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pdf pdf 5 MB
Zákon č. 152/1994 Sb.o volbách do zastupitelstev v obcích pdf pdf 169 kB
Vyhláška MV č. 349/200 Sb. pdf pdf 494 kB
Vyhláška Ministerstva financí č. 456/2000 Sb. pdf pdf 5 MB
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 42 kB
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o místním poplatku ze psů pdf pdf 32 kB
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdec pdf pdf 101 kB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Rok 2016: žádost č. 1 - ISTAV žádost pdf pdf 437 kB
Rok 2016: žádost č. 1 - ISTAV odpověď pdf pdf 507 kB
Rok 2017: žádost č. 1 - ISTAV žádost pdf pdf 444 kB
Rok 2017: žádost č. 1 - ISTAV odpověď pdf pdf 510 kB
Rok 2017: žádost č. 2 - AMBROS žádost pdf pdf 51 kB
Rok 2017: žádost č. 2 - AMBROS odpověď pdf pdf 346 kB
Rok 2017: žádost č. 3 - ČMS žádost pdf pdf 146 kB
Rok 2017: žádost č. 3 - ČMS odpověď pdf pdf 169 kB
Rok 2017: žádost č. 4 - Kross s.r.o. žádost pdf pdf 453 kB
Rok 2017: žádost č. 4 - Kross s.r.o. odpověď pdf pdf 373 kB
Rok 2017: žádost č. 5 - REMA žádost pdf pdf 146 kB
Rok 2017: žádost č. 5 - REMA odpověď pdf pdf 513 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
Vyhláška č. 2/1999 o závazných částech územního plánu obce Hvozdec pdf pdf 716 kB
Zásobování obce vodou jpg jpg 530 kB
Odkanalizování jpg jpg 494 kB
Dopravní řešení jpg jpg 546 kB
Komplexní urbanistický návrh jpg jpg 708 kB

Různé

Název Soubor Velikost
1. ročník hvozdeckého čarodějnického běhu pdf pdf 209 kB
Částečná uzavírka komunikace II/386 pdf pdf 312 kB
Brigáda - roznos letáků pdf pdf 4 MB
Informace poplatky 2018 pdf pdf 49 kB
Jízdní řád linky 303 od 29.6.2019 pdf pdf 246 kB
Pálení čarodějnic ve Hvozdci jpg jpg 218 kB
Přidání spoje na lince 303 - KORDIS pdf pdf 586 kB
Přidání spoje na lince 303 - KORDIS pdf pdf 586 kB
Pozvánka dětské hody Ostrovačice 2018 jpg jpg 275 kB
Pozvánka Den obce Říčany jpg jpg 545 kB
Pozvánka indiánský den jpg jpg 1010 kB
Pozvánka na druhý ročník hvozdeckého čarodějnického běhu pdf pdf 804 kB
Pozvánka Tour de Veveří 2018 jpg jpg 683 kB
Pozvánka velikonoční jarmark 2019 jpg jpg 175 kB
Termíny svoz VO a NO - jaro 2018 pdf pdf 76 kB
Termíny svoz VO a NO - září 2018 pdf pdf 64 kB
Termíny svozu VO a NO - květen 2019 pdf pdf 402 kB
Výběrové řízení - referent odboru stavebního a životního prostředí pdf pdf 50 kB
Změna úředních hodin OÚ Hvozdec - srpen 2018 pdf pdf 56 kB
Ztracená fenka bígla Sisi pdf pdf 275 kB
Výběrové řízení - účetní Rozdrojovice pdf pdf 44 kB
Památní kniha DSH ve Hvozdci pdf pdf 80 kB
Milan Uhde o Hvozdci pdf pdf 46 kB
Kronika obce Hvozdec 1925-47 pdf pdf 254 kB
Kronika obce Hvozdec 1948-76 pdf pdf 468 kB
Kronika obce Hvozdec 1977-88 pdf pdf 621 kB
Kronika obce Hvozdec 2005 pdf pdf 49 kB
Kronika obce Hvozdec 2006 pdf pdf 287 kB
Kronika obce Hvozdec 2007 pdf pdf 1 MB
Kronika obce Hvozdec 2008 pdf pdf 425 kB
Kronika obce Hvozdec 2009 pdf pdf 862 kB
Myslivecká kronika pdf pdf 7 MB
Hvozdečtí legionáři pdf pdf 97 kB
Pozvánka na tradiční Říčanský běh pdf pdf 619 kB
Projektový manažer MAS Brána Brněnska pdf pdf 481 kB

Důležité odkazy