Obsah stránky

Zadání územního plánu Hvozdec 2020

Informujeme občany, že dne 11.2.2020 zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo usnesením č. 6/1/2020 zadání nového územního plánu obce Hvozdec.

Nový územní plán obce